Algemene Voorwaarden


1. Algemeen


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Jamayla Zimmer Photography.


2. Bij afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken. (Met uitzondering op de publicatierechten)


3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Jamayla Zimmer Photography worden aangepast.

 

2. Reportages

 

1. Een reportage staat pas vastgelegd op het moment dat u een bevestiging heeft gekregen dit betekend een whatsapp met de volgende informatie: Datum, tijd, kostenafspraak, locatie en algemene voorwaarden.


2. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Jamayla Zimmer Photography is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.


3. De aanlevering van de foto's gaat via Pixieset meer informatie hierover vind u op de website bij: Het Plan. (let op u heeft recht op de hoeveelheid foto's die in uw pakket zitten) ( echter heeft u wel een vrije keuze uit vele beelden van uw reportage) (extra foto's zijn 9,95 per stuk)


4. Uit iedere reportage wordt een selectie van foto’s / video's gemaakt. Jamayla Zimmer Photography zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s/video's, zodat de stijl van Jamayla Zimmer Photography vastligt in de reportage. U kunt op geen enkele wijze beroep doen op foto’s die volgens Jamayla Zimmer Photography niet geschikt zijn om te tonen.


5. Alle onbewerkte foto's worden maximaal 6 weken bewaard daarna worden deze vernietigd.


6. Indien de reportage op locatie is dient alles gereed te zijn om direct te kunnen beginnen. Wanneer dit niet het geval is kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.


7. Bewerkte Foto’s en Video's worden door Jamayla Zimmer Photography maximaal 2 maanden actief bewaard. Daarna is het niet meer mogelijk na bestellingen te doen. (Onder nabestellingen vallen alle soorten wanddecoratie en fotoboeken.) De nabewerkte beelden worden nog wel bewaard op een externe locatie zodat u bij nood beroep kunt doen op deze foto's.


8. Bij de reportages gelden er geen maximum aantal foto's. Het minimum aantal foto's dat u zult ontvangen is altijd 15 foto's. 


9. Bij een slechte weersvoorspelling wordt er maximaal een halfuur voor de buiten shoot besloten of het doorgaat. Bij regen ( ook miezer regen) gaat de fotoshoot niet door en wordt deze kosteloos verplaatst. 


10. Reiskosten zijn niet verwerkt in de prijs en bedragen €0.30 cent per km gerekend vanaf studiolocatie.

 


3. Betaling, Levertijd & Klachten


1. U ontvangt alle foto’s binnen max. 20 werkdagen tenzij in overleg van te voren anders is aangegeven. 


2. Bij bruiloften wordt er een aanbetaling van 25% gevraagd indien deze niet binnen 2 weken wordt voldaan komt de bruiloft reservering te vervallen.


3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn krijgt u eenmaal een herinnering. Is deze na 14 dagen nog niet voldaan ontvangt u een nieuwe rekening met 25 euro betalingsboete.


4. Voor producten als fotoboeken etc. is Jamayla Zimmer Photography afhankelijk van de levertijd van derden. Daardoor geldt er een aangepaste levertijd. 


5. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.


6. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Jamayla Zimmer Photography te worden vermeld. 


7. Jamayla Zimmer Photography heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. 


8. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Jamayla Zimmer Photography.


9. Jamayla Zimmer Photography is aangemeld bij de KOR (de kleine ondernemers regeling) dit houdt in dat er geen BTW boven op het factuurbedrag komt. Voor bedrijven houdt dit ook in dat er geen belasting terug gevraagd kan worden.


10. Het annuleren van de reportage dient minimaal 7 dagen van te voren schriftelijk gedaan te worden. Indien de annulering binnen deze 7 dagen plaats vind wordt er €75,- in rekening gebracht. 


 

4. Auteursrechten & Publicaties


1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan Jamayla Zimmer Photography toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Jamayla Zimmer Photography. 


2. Wanneer u in geschrifte akkoord gaat met AV, gaat u automatisch akkoord met het publicatierecht.


3. Jamayla Zimmer Photography mag de foto’s en video's ten aller tijden naar eigen inzicht gebruiken en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Jamayla Zimmer Photography is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar. Mocht u hier toch bezwaar op willen maken kan dat middels een geschreven verklaring. alvorens de reportage plaats vindt. 

 

 

KVK: 90517784

E-mail: info@jamaylazimmer.com